Traditionele Siamezen
Omhoog Contact & Informatie De Thai Catteries & liefhebbers Kitten Info WTSN Thai katers Herplaatsing In het zonnetje Fokker Informatie Medische Informatie Favorite Websites


Traditionele Siamezen in Nederland

In juni 2000 is er met een aantal fokkers van de traditionele Siamees een werkgroep opgericht.

Deze werkgroep houdt zich bezig met maken van een rasomschrijving, het opstellen van een fokprogramma en het geven van meer bekendheid aan de oorspronkelijke vorm van de Siamees.


Ook geeft de werkgroep informatie en advies  aan geļnteresseerden en heeft de werkgroep een eigen kittenbemiddeling voor mensen die op zoek zijn naar een kitten.

Alle cattery's zijn aangesloten bij een van de katten rasvereniging in Nederland en ondersteunen de voorschriften en regels die de rasvereniging hanteert.

Het SOK bestuur  (Siamezen Oosters Korthaar dochter-vereniging van Neocat) geeft advies en steunt ons in de ontwikkelingen om de ouderwetse Siamees een plaats te geven als apart type naast de moderne Siamees.

Bij de overkoepelende club "Neocat" worden onze Siamezen geregistreerd als "Thai". 
De Standaard die gebruikt wordt is de standaard van de Siamees uit 1934 en kunt u vinden op de website van "de NOK" 

In Duitsland worden Thai's gekeurd volgens een eigen standaard die de WCF (World Cat Federation)  ontwikkeld heeft. Deze standaard heeft de werkgroep vertaald en gebruikt voor de rasomschrijving van de traditionele Siamees.
 

Omhoog Traditionele Siamezen Traditional Siamese

Copyright © 1999-2019 [Cascabel productie] Niets van deze site mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie,
microfilm of welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de webmaster.
Laatst bijgewerkt 08-05-2019